Colette Markus

PARTERAPI - PERSONALEUDVIKLING - COACHING - TERAPI


Individuel terapi

- for mennesker som ønsker at udvikle sig eller har brug for hjælp til at komme videre i deres liv.

Generelt om terapi

Jeg arbejder primært ud fra gestaltterapien. Her er udgangspunktet, at vi dybest set selv har ansvar for vores eget liv. Og at et sundt fungerende menneske har evnen til at reagere hensigtsmæssigt i forhold til sine egne behov og i sin kontakt med omverdenen.

De fleste af os udvikler i opvæksten holdninger og handlemønstre, der tjener til at beskytte os, mens vi er børn, men som i voksenlivet kan låse os fast og være uhensigtsmæssige. Det kan føre til en følelse af utilstrækkelighed og utilfredshed med os selv, eller at vi ikke rigtig kan mærke, hvad vi har lyst til og brug for. Det går ud over både os selv og vores relationer til andre.

I gestaltterapien arbejdes der først og fremmest med at blive opmærksom på og få en bevidsthed om sig selv og sine handlemønstre - dernæst med at finde tilbage til 'kernen', ens oprindelige udgangspunkt og 'jeg'. Det er forudsætningen for at udnytte sine ressourcer på en bedre måde og for at kunne leve et mere tilfredsstillende og helt liv.

Jeg leverer ingen færdige løsninger, men redskaber. Jeg er ikke en mirakelmager, som har svar på alle livets problemer. Min opgave er at sætte gang i en proces og skabe rum og mulighed for, at du kan finde dine egne svar.
 


Det sker f.eks. ved, 

  • at der sættes fokus på hvad der er uklart - for at skabe større klarhed
  • at der sættes fokus på uudnyttede ressourcer - for at finde veje til udvikling
  • at der sættes fokus på fastlåste og negative mønstre  for at kunne bryde dem
  • at der sættes fokus på egne reaktioner, følelser og relationer til andre  for at kunne forandre dem

 

Individuel terapi 

…er for mennesker, som er i krise, har eksistentielle problemer, eller andre problemer som de har brug for hjælp til at kunne løse, eller mennesker, som blot ønsker at få mere ud af livet og udvikle sig personligt.

I terapi for enkeltpersoner arbejder jeg proces- og oplevelsesorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes personlighed og relationer ”her og nu”. Udover bevidstgørende og indsigtsgivende samtale, bruger jeg metoder som f.eks. psykodrama, drømmetydning, fantasirejser, tegning, kropsøvelser, , m.m.

Terapien tager oftest udgangspunkt i konkrete problemstillinger, hvor vi ser på baggrunden og på, hvorfor og især hvordan man låser sig fast i uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre.

 

 

 

TRE UDDANNELSE

(Traume/stress behandling)

Start 12. - 14. januar 2024

______________________

TRE introkursus

26. okt. med opfølgning 2. nov. 2023 

Colette Markus / Overgade 14, 2.th. / 5000 Odense C / tlf: 2126 5257 / e-mail: colette@markus.dk