Colette Markus

PARTERAPI - PERSONALEUDVIKLING - COACHING - TERAPI


Coaching

Fra stress og udbrændthed til overskud og energi

Coaching er en hjælp til at finde sine egne svar på, hvad man vil. Det handler om at finde sit potentiale. Ved at udnytte sine egne ressourcer bedre, kan man maksimere sine præstationer, stille sig selv konkrete mål og forpligte sig til at nå dem. 

 

Coaching kan bruges til at

  • tage fat om problemer, der er gået i hårknude
  • se fastlåste situationer eller konflikter i et nyt lys
  • udnytte skjulte ressourcer ved at omstrukturere sine arbejdsopgaver
  • forebygge stress og udbrændthed
  • finde overskud, energi og kreativitet frem, så tilgangen til at løse problemer, fornys
     

Som coach hjælper jeg gennem spørgsmål med at finde ud af, hvilke mål der er relevante, hvordan de nås og hvordan forhindringer bedst kan overvindes.
 

Baggrunden for at ønske coaching vil ofte være både af privat og arbejdsmæssig karakter. For eksempel stress, udbrændthed, samarbejdsvanskeligheder, problemer i forhold til leder eller kollega, problemer i parforholdet eller i forhold til børn/dele-børn.
 

Oftest er 4-6 samtaler passende, men nogle problemer kan løses med en enkelt samtale, f.eks. en forberedelse til et møde. Kommer man ind på det mere private, kan det være nødvendigt med flere, eller opfølgningssamtaler efter et stykke tid.Coaching kan foregå både ansigt til ansigt og over telefonen eller skype.

 

Jeg lægger stor vægt på ikke at overskride den enkeltes grænser og berører kun det private, hvis vedkommende er indstillet på det.
Coaching er relevant for både virksomheder og privatpersoner.
 

Privat

I privatlivet kan man i perioder have brug for en livscoach
til at få klarhed over, hvilken vej man skal gå i forhold til personlige relationer, karriere eller uddannelse. Coachen kan understøtte processen ved at stille de relevante og udfordrende spørgsmål, hjælpe med at formulere konkrete mål, afsøge muligheder for at overvinde forhindringer og følge op på beslutninger og handling. Coching bliver her et værktøj til at opdage og opnå, hvad man virkelig kan – og vil - her i livet.
 

Virksomheder

For virksomheder er coaching en indivduelt tilpasset støtte for ledere og/eller medarbejdere til at skabe klarhed over, hvordan man mest effektivt når sine mål. Det er de mål, som virksomheden forventer, at medarbejderen arbejder henimod. Og det er de mere personlige mål for den enkelte, som f.eks. at udvikle sit lederskab mest succesfuldt. Coaching er således et værktøj til at skabe større klarhed, mere effektivtitet og større arbejdsglæde.
 

Coaching på arbejdspladsen kan også bruges til at tage mere private emner op. Har man f.eks personlige konflikter med en kollega eller problemer i privatlivet vil det ofte have en negativ indvirkning på arbejdsindsatsen. At få hjælp fra en coach til at løse den type problemer gavner både den enkelte medarbejder og hele virksomhedens arbejdsmiljø.
 

Erfaringerne viser, at det psykiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads forbedres betydeligt, når medarbejderpleje f.eks. i form af personlig sparring, tilbydes de ansatte. Færre sygedage, større produktivitet, bedre trivsel og en bedre stemning på arbejdspladsen er nogle af gevinsterne.
 

Download folder

 


 

 

TRE UDDANNELSE

(Traume/stress behandling)

Start 12. - 14. januar 2024

______________________

TRE introkursus

26. okt. med opfølgning 2. nov. 2023 

Colette Markus / Overgade 14, 2.th. / 5000 Odense C / tlf: 2126 5257 / e-mail: colette@markus.dk