Colette Markus

PARTERAPI - PERSONALEUDVIKLING - COACHING - TERAPI


Stress og traumer

Enkle fysiske øvelser til at afhjælpe stress og traumer

 

Traumer og stress påvirker kroppen, så den er i konstant alarmberedskab. Dette sker ved at der ophobes overskud af energi i muskulaturen. Når man behandler stress og traumer, er det derfor vigtigt ikke kun at tale til psyken eller bruge medicin, men også inddrage kroppen, så man får brudt det vedvarende alarmberedskab.

TRE (trauma realeasing exercises) er enkle fysiske øvelser, som gennem opspænding og afspænding af musklerne forløser fastlåsninger i kroppen, således at man nærmest ”ryster” stress-spændingerne af sig, og musklernes ophobede energi kommer ud af systemet. Derfor kaldes de også af mange "rysteterapi".

Øvelserne, som tager afsæt i psoasmusklen, er nemme at lære, så efter kort tid vil man være i stand til at arbejde videre med dem på egen hånd. Øvelserne er ikke kun virkningsfulde, de er også kraftfulde. Derfor er det vigtigt, at have en udddannet TRE instruktør ved sin side, når man laver dem de første gange og indtil man har lært selv at regulere, hvor meget man kan holde til uden at blive overrumplet følelsesmæssigt. 

TRE  øvelserne går udenom den rationelle hjerne. Det betyder, at den indre helingsproces foregår, uden at man behøver gennemleve traumet eller sætte ord på det, man oplever. Øvelserne tager udgangspunkt i kroppens naturlige og instinktive måde at løse chok og traumer. 

Når den ophobede energi frigøres nedsættes aggressiviteten, samtidig heles den indre smerte, hvilket betyder, at man får nemmere ved at rumme verden omkring sig.  

Disse øvelser er anvendelige både i forhold til almindelig hverdagsstress og alvorligere traumatiske begivenheder.

Jeg underviser individuelt og i grupper. Sammen med min søn, Sofus Markus, laver vi 1½ dags TRE workshops, hvor man lærer at udføre øvelserne til eget brug. I TRE-Academy, som jeg er medstifter og -leder af, uddanner jeg TRE instruktører. Uddannelsen varer ca 1 år, og med certificeringen er man uddannet til at undervise individuelle og grupper i TRE metoden. 

 

David Berceli, som har udviklet metoden, har de sidste 20 år rejst rundt i verden, hvor han i nogle af verdens brændpunkter har brugt metoden med stor succes på traumatiserede mennesker. F.eks. var han i Kina og Japan, hvor han blev hyret til at arbejde med ofre for de store jordskælv, og han arbejder for USAirforce, hvor han har hjulpet soldater fra Irak- og Afghanistankrigene ud af krigstraumerne, så de efterfølgende er i stand til at leve et normalt liv igen. På www.traumaprevention.com findes tekst og videoklip af David Bercelis arbejde.

 


TRE i udlandet:

Mexico

Jeg har sammen med en kollega i flere år holdt TRE-workshops i Mexico. Her har vi dels arbejdet med mennesker, som bærer på store traumatiske oplevelser og dels med fagpersoner, som ønskede at lære metoden i forhold til deres egen praksis. I januar 2015 nåede vi vores mål:  at uddanne nogle TRE terapeuter, så de selv fremover kan lære metoden videre til andre mexicanere, og i 2020 fik vi certificeret vores første TRE træner.  Se mere.....

En del af arbejdet er humanitært, frivilligt arbejde. Fotos

Kurdistan i Iraq

Efter årtiers voldsom undertrykkelse og udryddelse, er stort set hele den kurdiske befolkning traumatiseret. I juni 2012 var jeg i Kurdistan, hvor jeg bl.a. afholdt workshops for traumatiserede kvinder i the Women's Union Kurdistan-Zhinan i Irakisk Kurdistan. Kurserne var en stor succes og resulterede i udarbejdelse af et længerevarende projekt for kvinder. Pga. de urolige forhold, som er i landet, er projektet endnu ikke realiseret, men det ligger stadig på tegnebordet, og kommer en dag ud i en nok lidt ændret form. 

Jeg er sidenhen vendt tilbage til Kurdistan flere gange, hvor jeg har afholdt workshops, og i september 2017 påbegyndte jeg sammen med Ole Ry et uddannelsesforløb for 19 kvinder. (se mere om mit arbejde i Kurdistan)

Se fotos fra 2017.

Færøerne:

Sammen med min kollega, Ole Ry, fortsætter vi et uddannelsesforløb på Færøerne, som startede op i foråret 2018.  


 

 

 

TRE UDDANNELSE

(Traume/stress behandling)

Start 12. - 14. januar 2024

______________________

TRE introkursus

26. okt. med opfølgning 2. nov. 2023 

Colette Markus / Overgade 14, 2.th. / 5000 Odense C / tlf: 2126 5257 / e-mail: colette@markus.dk